Leidraad Klinefeltersyndroom
Dit is een handleiding voor artsen en psychologen/pedagogen die zorg en begeleiding verlenen aan jongens en mannen met Klinefelter, hun gezin en omgeving zoals bijvoorbeeld school. In de leidraad staan richtlijnen en afwegingen voor de zorg, gebaseerd op de huidige kennis vanuit de wetenschap.

Lees hier de Leidraad Klinefeltersyndroom.