www.herstelproces.nl 
Er wordt in de geestelijke gezondheidszorg gesproken over het herstelproces, maar wie weet nou eigenlijk wat dat inhoudt?

 

Patiëntenverenigingen: 

Nederlandse Klinefelter Vereniging
De primaire doelstelling van de NKV is het verbeteren van het welzijn van mensen met het Klinefelter Syndroom en hun naaste verwanten (partners, ouders en familie).

Dit doet de vereniging middels; Landelijke en regionale bijeenkomsten, maatwerkdagen voor partners, ouders en mannen, jongensweekenden en belangenbehartiging. De Klinefelter vereniging heeft ook een wetenschappelijke adviesraad.

Tevens informeert de vereniging via verschillende kanalen, zoals; website, ledenblad, Klinefeltertelefoon, brochures, handboek Klinefelter Syndroom (eXtra XY) en informatiestands op beurzen en congressen.

 

Het Turnersyndroom (Turner contact Nederland)
DSDNederland komt op voor mensen met de volgende 46,XY DSD-variaties: androgeenongevoeligheidsyndroom (AOS), xy Gonadale Dysgenesie, Leydigcelhyplopasie, Ovotesticulaire DSD en enzymstoornissen in de steroidsynthese enzymstoornissen in de steroidsynthese (zoals: 17 beta-hydroxysteroiddehydrogenase type 3 deficiëntie en 5 alpha-reductase type 2 deficiëntie).

AOS/AGS (DSD Nederland)
DSDNederland komt op voor mensen met de volgende 46,XY DSD-variaties: androgeenongevoeligheidsyndroom (AOS), xy Gonadale Dysgenesie, Leydigcelhyplopasie, Ovotesticulaire DSD en enzymstoornissen in de steroidsynthese enzymstoornissen in de steroidsynthese (zoals: 17 beta-hydroxysteroiddehydrogenase type 3 deficiëntie en 5 alpha-reductase type 2 deficiëntie).

Bijnierschors (NVACP)
De Bijniervereniging NVACP is opgericht om de belangen van mensen met een zeldzame bijnieraandoening te bundelen en daardoor een stem te geven in de gezondheidszorg. De vereniging helpt mensen met elkaar in contact te brengen en verstrekt informatie om het leven met een bijnieraandoening te vergemakkelijken daar waar het kan. Ook de naasten kunnen advies of informatie krijgen bij de Bijniervereniging NVACP.

Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndroom (MRK(H)
De stichting MRK-vrouwen, is een landelijke stichting voor vrouwen met het MRK(H)-syndroom. E heeft als doel het bewustzijn omtrent MRK(H) te bevorderen en MRK(H)-vrouwen te ondersteunen en begeleiden.

Nederlands Netwerk Intersekse (NNID)
Het bevorderen van de gelijkberechting en emancipatie van mensen met een intersekse-conditie en/of DSD (Differences of Sex Development of eventueel Disorders of Sex Development). Tevens het bevorderen van de zichtbaarheid van deze mensen in de maatschappij. En tot slot het behartigen van de (maatschappelijke) belangen van deze mensen.